Globalleşen dünya ortamı, ekonomik ve siyasi gelişmelere olumlu yönlerde fayda sağlamış, teknolojinin de gelişmesiyle beraber etkileşimleri ve iletişimleri kolaylaştırmış, daha mümkün kılmıştır. Dünya’nın her yerine saniyeler hatta saliseler içerisinde iletişim kurabiliyor, ticari ve sosyal etkileşimler gerçekleştirebiliyor isek teşekkür borçlu olduğumuz teknoloji beraberinde ticaret açısından oldukça memnun edici olguları da getirmiş ve bizlerde bunların mümkün olduğunca farkında olmuşuz demektir. Zira hem bireysel hem de ticari faaliyetlerin yürütülmesi adına daimi olarak kontrolleri elinde bulundurmaya çalışan güçlerin, ekonomik ve sosyo kültürel diğer faaliyetler dolayısıyla dişlerini gösterememesi olayını da bizim lehimize oldu.

Teknoloji Savaşları Giderek Büyüyor

Teknoloji iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırması nedeniyle bireysel anlamda ticari faaliyet gözetmeksizin bizim yararımıza olmuş iken, teknolojik gelişmelerle uzaktan yakından alakası olmayan sektörlerin, büyük küçük gözetmeksizin tüm işletmelerin ve firmaların müşteri bulma ve tüketime yöneltme konusundaki girişimleri çoğaltmalarına, kaynaklarını daha çok reklama ve teknolojiye ayırmalarına sebep oldu. Teknoloji gelişimi internetin ve bu mecraların kullanımını tetiklediği için ticaretin e-ticaret olarak adlandırılan açılımı ise elektronik ticaret olarak adlandırılan faaliyetin yürütülmesine sebep oldu. İnternetin ve bu imkanlarının herkes tarafından kolayca sağlanılabilir oluşu ve herkes tarafından yönetilebilecek oluşu nedeniyle de işletmeler ve firmalar arasında ardı arkası kesilmeyen ticarette artan rekabet faktörü olarak adlandırabileceğimiz bir olgu haline geldi.

Ekonomilerde büyük kazançlar ve zararlarla ifade edilmesi mümkün olan bu durum, ekonomisi zaten güçlü kaynakların ekmeğine yağ sürerken bu piyasa ile yeni tanışmış işletme ve ticari faaliyet yürüten kesimlerin oldukça zorlanmasına da neden oldu.

Hali hazır da bu mecra ile yeni tanışmış ve bir müddet zorlanmış ticari kesimlerin her ne kadar ayakta durmakta zorlandığı bir durum olsa da e-ticaret faktörünün gelişmesi ve sürekli olarak büyümesi en çok tüketiciler lehine olmuş, ekonomik açıdan en uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin temin edilmesi anlamına gelmiştir. Ancak bu durum üretici ve satıcıların da kar etmediği ve kazanç sağlayamadığı anlamlarını ifade etmemektedir. Etkin kullanımlar gerçekleştiren işletmeler daimi olarak güzel meblağlar elde etmiş ve müşteri portföylerini genişletmişler, sektörde önemli noktalara ulaşmışlardır.