Yukarıda çıkan HEDİYE BUTONLARINA basarak hem bizden sponsorlu hediyeler kazanıp hem de en uygun kredileri cebinize indirme şansı yakalayabilirsiniz.

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.”

Genç Girişimcilere Vergi Muafiyeti 2018-2019

29 yaş altındaki girişimciler, üç vergilendirme dönemi boyunca kazandıkları paranın 75.000 TL’si için vergi ödemeyecek; bu miktarı aşan kazançlar için vergi ödeyecektir. Bu istisnadan faydalanma süreniz toplamında 3 yıldır. İlk defa şirket kurmuş olmanız ve 29 yaş altında olmanız gerekmektedir.

Öncelikle ülkemizdeki ağır ve karışık vergi yükümlülükleri nedeniyle ticari hayata girmekte çoğu girişimcinin zorlandığı bir gerçek. İşsizliğin azalması, genç girişimcilerin ticari hayata girdiklerinde zorlanmaması ve ekonomik hayatta etkinliklerinin arttırılması amacıyla Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile belirli şartlar dâhilinde genç girişimcilere kolaylıklar sağlanmakta olduğu çoğu gencimiz tarafından bilinmiyor henüz.

Genç girişimcilerin en büyük özellikleri, henüz enerji ve heveslerini kaybetmemiş olmaları ve geleceğe umutla bakmaları. Ayrıca büyük kısmının eğitimini yeni bitirmiş ve bir aile kurmamış olmaları nedeniyle, daha kolay bir şekilde risk alabildikleri de biliniyor. Ancak bu gençlerin önündeki en büyük engellerden bir tanesi, henüz sermaye birikimi yapacak yaşta olmamaları. Dolayısıyla kendine bir iş kurmak isteyen gencin bir yandan piyasada tutunma kaygısı içerisinde olması, bir yandan da vergi vermek için çaba göstermesi gerekiyor. Maalesef bunu yapmak da zorlu piyasa şartlarında pek o kadar kolay sayılmaz.

2018 yılında kabul edilen yeni yasa ise, genç girişimcilerin vergi muafiyeti kapsamına girmesine yardımcı oldu ve artık en azından bir süre boyunca vergi vermeden iş faaliyetlerini devam ettirmek mümkün hale geldi. Altta çıkan HEDİYE BUTONLARINI kullanarak en uygun krediyi cebine indir ve bizden sponsorlu sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakala.

HEDİYE BUTONLARI kullanarak en uygun krediyi cebine indir ve bizden sponsorlu sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakala.

Kabul edilen bu yeni yasaya göre, 29 yaşını doldurmadan şirket kuran genç girişimciler, 3 yıl boyunca vergi muafiyetinde olacaklar ve gelir vergisi vermeleri gerekmeyecek. Fakat gelir vergisi vermemenin diğer tüm vergileri de vermemek anlamına geldiğini sanmayın. Burada esas nokta, sadece gelir vergisinden muaf olmak. Dolayısıyla stopaj, defter ücretleri, şirket kurma bedelleri, damga vergisi ve KDV gibi diğer vergileri hala ödemeniz gerekiyor.

Yasadan faydalanmak için 29 yaşının içerisinde olabilirsiniz ancak onu doldurmadan şirketinizi resmi olarak kurmuş olmanız gerekiyor. Bunun yanında, geçmişte gelir mükellefi olduysanız, yani daha önce kurduğunuz bir şirket varsa, maalesef bu yasadan faydalanamıyorsunuz. Gelir vergisinden muafiyetiniz 3 yıl boyunca devam ediyor ve bunun ardından normal bir işletme gibi gelir verginizi düzenli bir şekilde ödemeniz gerekiyor.

Gelir muafiyeti ise yıllık kazancınızın 75.000 liraya kadar olan kısmına uygulanacak. Eğer bu miktardan daha fazla para kazanıyorsanız, gelir vergisinin sadece 75.000 liralık kısmından kurtulacak ve üstüne artan miktara göre gelir vergisi ödemeye devam edeceksiniz. Bazı kaynaklarda her ne kadar tamamen muafiyetten yararlanamayacağınız belirtilse de, böyle bir durum mevcut değil. Eğer bir iş yerini devir alarak iş kurduysanız, o iş yerinin 3. dereceden akrabalarınızdan daha uzak kişilerden alınmış olması gerekiyor. Bu kural ise akrabaların vergi kaçırmak için sizi alet etmelerine dur diyebilmek için konulmuş fakat iş yerinin önce bir başkasına devri, daha sonra da size devrine engel olmadığı için biraz muallak bir konu.


Genç Girişimciler için Vergi Muafiyeti İstisnasından Faydalanma Şartları Nelerdir?

1– Öncelikle sizin; ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adınızı daha ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti olarak tesis ettirmiş olmalısınız. Yani kendi adınıza ilk defa işletme kurmuş olmanız gerekiyor. Ben mevcut işletmemi kapatayım sonra yeniden açarım derseniz de bundan faydalanamazsınız.

2– Kazanç istisnası için, 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle adına ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir. Yani 10.02.2016 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

3– Buna ek olarak kaydınızın tam mükellefiyet olarak yapılması gerekmektedir. Türk Vergi Hukuku vergilendirmede yerleşmeyi esas alarak tam veya dar mükellefiyet esasını düzenlemektedir. Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef olarak tanımlanmakta ve bunların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi olmaktadır. Yerleşim yerleri Türkiye olan kişiler ise tam mükellef olarak adlandırılmakta ve bu kişiler hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettikleri gelirler üzerinden vergilendirilmektedir.

4- Aynı zamanda yaş itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmalısınız. Yani 30 yaşına girdiğiniz ilk günden itibaren kurduğunuz hiçbir işletme için bu istisna geçerli değildir.

5– Bununla birlikte, işe başladığınız tarihten itibaren 10 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmak zorundasınız. Bu süreyi kaçıran geçirenler istisnadan faydalanamazlar.

6– Kendi işinizin başında bulunmalı, başka bir deyişle işinizde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmeli veya işi bizzat sevk ve idare ediyor olmalısınız.

7– Anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilik olarak değil, bizzat kendiniz gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalısınız; adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle vergi mükellefiyeti olarak bu istisnadan yararlanabilirsiniz.

8– Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması gerekmektedir. Yani iki arkadaş adi ortaklık şeklinde bir şirket kurup bu indirimden yararlanmanız için her ikinizin de genç girişimci şartlarını taşıması gerekir (her ikisinin de 29 yaşını doldurmamış olması, işin başında bulunması, işe başlamanın ikisi tarafından zamanında bildirilmiş olması gibi).


Genç Girişimcilere Vergi Muafiyeti Kâr Örnegi;

Diyelim ki, siz şartları sağlayan istisnadan yararlanabilecek bir kişisiniz; 1 yıl boyunca toplam 150.000 TL fatura kestiniz. Aynı yıl içerisinde 50.000 TL işletme gideriniz var. Vergi muafiyeti kapsamında ödemeniz gereken vergiyi nasıl hesaplayacaksınız?

Öncelikle normal şartlarda, 150.000 – 50.000 = 100.000 TL işletmenizin gelir vergisi matrahı oluşturacağı miktardır. Vergi muafiyetinden yararlanmayan biri olarak bu matrah üzerinden ödeyeceğiniz gelir vergisi tutarı yaklaşık 26.000 TL tutarında.

Ancak muafiyetten yararlanan biri için, 75.000 TL tutarındaki muafiyetinizi işletme gideri olarak göstererek matrahı öyle hesaplayacaksınız. Yani, 150.000 – 50.000 – 75.000 = 25.000 TL işletmenizin gelir vergisi matrahı oluşturacağı miktardır. Dolayısıyla ödeyeceğiniz gelir vergisi tutarı da yaklaşık 4.500 TL tutarında olacaktır. Sonuc olarak; kanundan faydalanmayan ve aynı fatura ve giderleri olan iki farklı şirket olarak düşünürsek faydalanmayan şirket 26.000,00 TL vergi öderken, istisnadan faydalanan şirket 4.500 TL vergi ödeyecektir.

Bu bana yetmez ben daha çok bilgi sahibi olmak istiyorum ve daha uygun krediler istiyorum diyorsanız sayfanın başında, ortasında ve sonunda bulunan HEDİYE BUTONLARINA basarak hem hediyeler kazanma şansı yakalayabilir hem de en uygun kredinizi cebinize indirebilirsiniz.