Siyasi ve ekonomik gelişmeler Dünya üzerinde hangi ülkede yaşanıyor olursa olsun, ekonomik açıdan çıkış noktasının dışında olan ülkelere kadar etki edebilir. Bu gelişmeleri örnekleyecek olursak devalüasyon ve enflasyon oluşumu görülmesi, ekonomik bazı dalgalanmaların yaşanması olarak düşünülebilir.

Ekonomik bültenin çizgisi, dış faktörlerden oldukça fazla etkilenir. Bu faktörler, milletler arası siyasi ve ekonomik veyahut soyut fikri tepkimelerle baş gösterebilir. Rusya ile yaşanan siyasi sorunlar üzerinden düşünecek olursak, bahsi geçen ülke tarafından kısıtlanacağı yönünde söylenen ticari faaliyetler veya yoğun olarak alımını yaptığımız doğal gaz rezervinin de sekteye uğramasına dolayısıyla ülke ve toplum olarak bazı durumlara iteklenmek üzere olduğumuzun göstergelerindendir.

Ülke ekonomimiz, bu durumlardan hem kısa hem uzun vadede etkilenecektir. Bahsi geçen etkiler finansta devalüasyon ve enflasyon kavramları üzerine gerçekleşecek eylemleri ifade etmektedir.

Enflasyon kavramını enfkısaca açıklayacak olursak; mal değerlerinin ülke genelinde artması anlamına gelir. Enflasyon karşısında geliri artmayan bir kimsenin alım gücü de zayıflar. Örnek verecek olursak; yıl sonunda açıklanan enflasyon değeri %10 olarak belirtildiyse ürünlerin fiyatlarının %10 pahalandığı anlamına gelir. Yılın sonunda %10 ve altında zam alan bir kimsenin alım gücü de zayıflamış olur.

Devalüasyon kavramı ise bir ülkenin para birim değerinin diğer ülkelerin para birimlerine göre değer kaybetmesidir. Zyaıflayan bir para birimi ülkede ekonomik krizin yaşanacağını gösterir. Özellikle ithalatın yüksek olduğu ülkelerde alım gücünü ciddi derecede azaltır.