Finans Kaynaklarının Doğru Rotada Kullanılması

Finans, bireysel veya ticari amaçlar için kullanılış alanlarına göre farklı ruh halleriyle yanıt verebilen bir olgudur. Dolayısıyla amaçlarınız doğrultusunda çeşitlendirilmiş bir tepki ve ikilem almanız kuvvetle muhtemeldir. Burada bahsetmek istediğimiz şey, finans kaynaklarının doğru rotada kullanılması ile alakalı yürütülebilecek işlemlerin ve olguların arz ettiği önem.

Finans, ticari amaçlara hizmet ediyor ise her zaman olduğundan daha tehlikeli olur. Bireysel kullanımdaki günlük harcamalarınız ve işlemleriniz ancak bireysel olarak faaliyet gösterdiğinizden ötürü etkisini yalnızca size hissettirir. Ne zaman ki ticari bir faaliyet söz konusu olursa, etkileri ve sorumlulukları daha fazla olur.

İşletmelerde ve ticari faaliyetlerde oldukça önemli olan bu konu, günümüzde uzmanlık gerektiren, aynı zaman da ileri görüşlü olmak denilen hadiseyi de beraberinde getiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sermaye ve giderlerin belirlenmesi, teşviklerin ve desteklerin analizi veya pazar denilen kavramların varlığından haberdar olunmalı, harcamaların ve kullanımların sınırlandırılması veya yönlendirilmesi gerekir. Finans kaynaklarının doğru rotada kullanılması, işletmelere karlılık, müşteri portföyü gibi imkanlar yaratırken, işletmeyi büyümeye doğru da götürür. Dolayısıyla alınan kararlar işletmeyi ve gelecekteki varlıklarını sekteye de uğratabilme ihtimaline sahiptir. Hal böyle olunca kaynakların yönetimi mevzusu devreye girer ve, ekonomik bilgilerin yanı sıra, analiz etmeyi ve yönetebilmeyi gerektiren yetkinlik söz konusu olur.

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak işletmelerin ve bireysel kullanıcıların kaynakları yönetmedeki kriterleri şunlar olmalıdır:

Gelir-gider analizleri

Yatırım araçları ve fon takviyeleri

Rekabet faktörü

Daimi faaliyet analizi

Uzun-kısa vade blanço analizleri

Portföy oluşturma çalışmaları

Tutundurma ve diğer tüm reklama yönelik içerikler maliyeti

Çalışan ve diğer harcama olguları

Taşınır-taşınmaz malların varlığı

Belirtilen hadiselerden bazıları bireysel kullanımlar için uygun düşerken bazıları da hem bireysel hem ticari kullanımlar için uygun kavramlardır. Ancak finans üzerine belirtilmiş kaynaklarla alakalı rotanın belirginliğini sağlayacak önemli olgulardandır. Dolayısıyla etkin kullanımları ticari ve bireysel faaliyetlerin doğru çizgide kullanılması üzerine ihtiyacınız olan optimum faydayı sağlayabileceği gibi, bahsi geçen tüm hadiseler temelinde finansman kavramları olarak yer almaktadır.