Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi ile ifade edilen enflasyon kavramı, vatandaşlarımızı zorlayabilecek ve daimi olarak seyrederek ekonomik anlamda zorlanmalara sebep olacaktır. Bahsi geçen durum, yalnızca belirtilen kriterlerde değil, tamamen ekonomik olarak Dünya üzerinde meydana gelen gelişmelerden ötürü de olabilir. Buna örnek verecek olursak ise, IMF veya diğer ekonomik güçlerin harcamaları, yatırımları veya diğer teşviklerini ifade edebiliriz.

Bu durumlar ise paranın değerinin düşürülmesi gibi durumlara yol açabilir. Devalüasyon olarak ifade edilen paranın değerinin düşürülmesi veya diğer para birimleri karşısında değerinin azaltılması işi olarak da ifade edilebilir. Bildiğiniz üzere devletler tarafından veya diğer ekonomik güçler tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak gerçekleştirilebilen bu durum, günümüz finansman kavramları içerisinde en bilinenlerdendir. Siyasi ve ekonomik faaliyetler bütünü ile Dünya’ya ve ekonomilere hükmetmeye, lehine kazanç sağlamaya çalışan güçlerin daimi olarak denediği ve yapmaya çalıştığı bu suni dalgalandırma teknikleri tarihte de bir çok örneğin oluşmasına neden olmuştur.

Ülke ve millet olarak şu günlerde yaşadığımız bu problemlerin farkında olmalı, emellerini ülkelerin birlik ve bütünlüğünü bozup, toprak varlıklarını ele geçirmek olarak belirlemiş güçlerin oyunlarından kaçınmalıyız. Metanetli ve sabırlı olmak, ayrıca millet olarak her konuda birbirimize kenetlenmemiz özellikle siyasi, uzun vadede ise ekonomik olarak fazlaca rahat edeceğimiz anlamına gelmektedir.